КУРС ВАЛЮТ

КУРС ВАЛЮТ

Курс валют — це відношення національної грошової одиниці до грошових одиниць інших країн, а також співвідношення іноземних грошових одиниць між собою, тобто ціна грошової одиниці в «вимірах» інших грошових систем та міжнародних резервних і платіжних одиниць (СДР, ЕКЮ). У сучасному значенні поняття «курс валют» оформилося в кінці 60-х-початку 70-х років минулого століття, коли розпалася Бреттон-Вудська система прив’язки національних валют до долара США, а долара — до золота. Якщо раніше будь-яка країна-учасниця МВФ, яка підписала угоду, повинна була строго встановлювати валютний паритет — курс національної валюти до золота і резервної валюти (долара) — то тепер курси валют почали формуватися ринком, а саме попитом і пропозицією на іноземні валюти всередині країни.
Кількість іноземної валюти на внутрішньому ринку залежить від обсягів експорту та імпорту, ділової та туристської міграції, розвитку інвестиційних проектів усередині держави зарубіжними компаніями і вітчизняними — за кордоном. При високому рівні експорту, в’їзного туризму і великої активності інвесторів-нерезидентів обсяг пропозиції іноземних валют зростає, що веде до зміцнення національної грошової одиниці і падіння курсу іноземних валют. Наприклад, якщо у зовнішній торгівлі певної країни переважає експорт товарів в США, американські інвестори активно розвивають бізнес у цій країні і є постійний приплив туристів з США, то курс долара в цій країні знизиться, а ФК Говерла національна валюта — зміцниться. Коли попит і пропозиція валюти досягають стабільного співвідношення, складається т.зв. фундаментальне рівновагу курсів.
Існує безліч факторів, що впливають на фундаментальне рівновагу курсів валют, які поділяють на структурні та кон’юнктурні. Структурні фактори визначають курси валют на довгострокові періоди і включають платіжний баланс держави, конкурентноздатність його продукції на світовому ринку, інфляцію, купівельну спроможність валют, монетарну політику, інвестиційний клімат і т.д. Кон’юнктурні чинники викликають тимчасові коливання курсів, зумовлені політичною ситуацією, роботою валютних ринків, діловою активністю, кризами і стихійними лихами. До них також відносять різні прогнози і чутки.
Залежно від того, які фактори роблять першорядний вплив на співвідношення валют, виділяють біржовий, офіційний і міжбанківський курс валют. Біржові курси характерні для країн з нерозвиненим валютним ринком, коли котирування валют складаються по аналізах заявок про купівлю-продаж валют на біржах, і служать для розрахунків на міжбанку та споживчому рівнях. Офіційні котирування валют встановлює центральний банк, виходячи з типу валютної системи та внутрішнього режиму курсів. Якщо курси фіксовані, котирування встановлюються формально — адміністративним шляхом. Для режиму валютного коридору характерні певні рамки для визначення курсів валют. В Україну курс валют НБУ встановлюється за його операціями купівлі-продажу валют, чинним курсом, цінової та курсової динаміки світових торговельних і фінансових ринків, а також за міжбанківським курсом валют, тобто котируваннями великих гравців міжбанківського ринку.

НБУ не змінить курс USD

НБУ не змінить курс USD

Якщо НБУ не змінить курс USD / UAH, то офіційний курс EUR / UAH буде знижений на 0.5107% до 10.7400.

Розрахунок зроблений на підставі Положення НБУ про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют і курсу банківських металів.