ФК Поляна, ФК Мукачево,Футбол Закарпаття

ФК Поляна, ФК Мукачево,Футбол Закарпаття

Весільне агентство Мукачево, Ужгород

Отель в Солнечном Закарпатье — Квеле Поляна

Історія гривні/ История гривны

У різні історичні періоди слово «гривня» означало мідяну монету у дві з половиною копійки, згодом — у три, і, нарешті, назву «гривеник» дістала у народі срібна монета вартістю у десять копійок (зберігалася ця традиція, як відомо, і за радянських часів).

Водночас із назвою «гривеник» у народі зберігалася й запозичена з польської мови назва «злотий», яка перейшла на срібну монету у п’ятнадцять копійок.

Проголосивши своїм Третім універсалом 18 липня 1917 року утворення Української Народної Республіки, Центральна Рада запровадила в Україні нову На закінчення зазначимо, що наше весільне агентство входить до тандему з салонами краси «Absolute management» національну валюту. Первісно такою валютою було визначено український карбованець, вартість якого дорівнювала 17,424 долі щирого золота (1 доля = 0,044 г золота). Ухвалою Центральної Ради від 19 грудня 1917 року було видрукувано перший грошовий знак Української Народної Республіки — купюру вартістю у 100 карбованців. Автором оформлення грошового знака був визначний український художник-графік Георгій Іванович Нарбут.

Оформлюючи свою купюру, Нарбут застосував вишукані орнаменти в дусі українського барокко XVII—XVIII століть, декоративні шрифти, зображення тризуба (родового знаку князя Володимира Великого) та самостріла (герба Київського магістрату XVI—XVIII століть). Напис «100 карбованців» подавався на купюрі мовами чотирьох найчисленніших націй, що живуть на території України, — українською, російською, польською та єврейською (івритом).

З випуском нарбутівської стокарбованцевої купюри пов’язаний вибір тризуба як державного герба України. Георгій Нарбут, проектуючи ескіз купюри у 100 карбованців, звернув увагу на тризуб як знак, характерний для найдавніших національних грошей України — злотників та срібняків князя Володимира, і вмонтував його до композиції ескізу. Оригінальний знак одразу запам’ятався українським патріотам. Тризуб тут виступав як алегорія українського державотворення ще від часів Володимира Великого, що також мало глибоко патріотичний зміст. Після введення купюри в обіг майже одразу ж було зафіксовано випадки її фальшування. З огляду на те, а також на деякі політичні причини (так, УНР, яка за Третім універсалом визначалася як складова частина федеративної Росії, проголошувалася за Четвертим універсалом 22 січня 1918 року «самостійною, ні від кого не залежною державою») Центральна Рада 1 березня 1918 року прийняла закон про запровадження нової грошової одиниці — гривні, яка поділялася на 100 шагів і дорівнювала 1/2 карбованця.

Протягом 1918 року в Берліні було видрукувано грошові знаки у 2, 10, 100, 500, 1000 та 2000 гривень (проекти двох останніх було виконано вже після проголошення гетьманату на чолі з Павлом Скоропадським). Ескіз першої купюри, оздобленої досить простим геометричним орнаментом, виконав Василь Кричевський, трьох наступних — Георгій Нарбут. Гривневі купюри Нарбута, як і попередня, відзначалися вишуканим оформленням. Так, в ескізі 10-гривневої купюри Нарбут використав орнаменти українських книжкових гравюр XVII століття, 100-гривневої — зображення робітника з молотом та селянки з серпом на тлі розкішного вінка з квітів і плодів, 500-гривневої — свою улюблену алегорію «Молода Україна» у вигляді опроміненої дівочої голівки у вінку (завдяки цій деталі купюра отримала гумористичну народну назву «горпинка»).

Гетьман Павло Скоропадський, прийшовши до влади в Україні у квітні 1918 року, відновив як основну грошову одиницю Української Держави карбованець, що поділявся на 200 шагів. Було виготовлено ескізи купюр у 10, 25, 50, 100, 250 та 1000 карбованців. З цих купюр Георгієві Нарбутові, який очолив утворену при гетьмані «Експедицію з заготовлення державних паперів», належав ескіз лише 100-карбованцевого знаку, де він використав портрет Богдана Хмельницького, індустріальні мотиви (композицію з ремісничих інструментів) та створений ним самим проект герба Української Держави зі сполученням символів «тризуб» та «козак з мушкетом». Ескізи інших купюр, що не визначалися високим художнім рівнем і виглядали досить еклектично, виготовили І.Золотов, І.Мозалевський, А.Богомазов та інші графіки.

Хронологія введення грошових знаків УНР та Української Держави в обіг була такою: 5 січня 1918 року — 100 карбованців (ескіз Г.Нарбута); 6 квітня 1918 року —25 та 50 карбованців («лопатки», ескізи О.Красовського); 17 жовтня 1918 року — 10, 100 та 500 («горпинки») гривень (ескізи Г.Нарбута); жовтень 1918 року — 1000 та 2000 гривень (ескізи І.Мозолевського); серпень 1919 року — 10 («раки») та 1000 карбованців (ескізи І.3олотова), 100 карбованців (ескіз Г.Нарбута) та 250 карбованців («канарейки», ескіз Б.Романовського); жовтень 1919 року — 25 карбованців (ескіз А.Приходька).

Після переходу влади в Україні у грудні 1918 року до рук Директорії на чолі з Володимиром Винниченком та Симоном Петлюрою основною грошовою одиницею відновленої УНР знову було проголошено гривню.

«Більшовицькі тисячки» запроваджені Раднаркомом на землях Радянської України, мали мізерний курс (1 золотий карбованець = 5457000000 радянських карбованців). Це становище спричинилося до проведення у 1922—1924 роках грошової реформи, наслідком якої стало введення в обіг радянського червінця ( 1,6767 г золота). 1924 року було встановлено курс нового радянського карбованця, який дорівнював 1/10 червінця. Ця подія стала моментом остаточного утвердження радянської валюти.

Акт проголошення незалежності України відкрив дорогу для запровадження в нашій молодій державі повноцінної національної валюти. Такою валютою мала стати, згідно з традиціями як доби Київської Русі, так і періоду визвольних змагань 1917—1920 років, гривня. Щодо назви розмінної монети, то для неї пропонувалися назви «сотий», «резана», але врешті було віддано перевагу звичній уже «копійці». 1992 року перші зразки української національної валюти було виготовлено в Канаді за ескізами В.І.Лопати. Однак в обіг в Україні з 1992 року було введено тимчасову валюту, розраховану на перехідний період, — український карбованець, або купоно-карбованець. Саме ця грошова одиниця ставала протягом 1992—1995 років жертвою інфляції, зумовленої економічною кризою перехідного періоду.

Посилення у 1995 році і першій половині 1996, року стабілізаційних процесів в економіці, зокрема значне зниження темпів інфляції, суттєве призупинення спаду виробництва, стабілізація курсу українського карбованця до іноземних валют, зростання доходів населення, створили належні умови для запровадження гривні, яка згідно з Конституцією України є грошовою одиницею нашої держави.

25 серпня 1996 року в засобах масової інформації було оголошено Указ Президента України Леоніда Кучми «Про грошову реформу в Україні».

Відповідно до Указу Президента України грошова реформа в нашій державі проводилася від 2 до 16 вересня 1996 року. У перший же день реформи за встановленим курсом було перераховано у гривні ціни, тарифи, оклади заробітної плати, стипендії, пенсії, кошти на рахунках підприємств, установ та організацій, а також вклади громадян. Карбованцеві вклади населення було перераховано у гривні за курсом 100000 карбованців за одну гривню без будь-яких обмежень і конфіскацій із вільним їх використанням у гривнях.

Протягом 15 днів — від 2 до 16 вересня 1996 року — в готівковому обігу одночасно вільно використовувалися як гривні, так і карбованці з поступовим вилученням останніх. Після 16 вересня 1996 року приймання карбованців в усі види платежів було припинено і єдиним законним засобом платежу на території України з цього моменту стала гривня.

З початку реформи всі видачі готівки з кас банків (у тому числі для виплати заробітної плати, пенсій та інших доходів), безготівкові розрахунки здійснювались тільки у новій національній валюті.

Грошова реформа в Україні стала надзвичайною подією для нашої держави, в результаті якої було створено один з невід’ємних атрибутів державності — національні гроші. Зарубіжні аналітики вітали здійснення грощової реформи у нашій державі, розглядаючи введення української валюти — гривні — як свідчення початку стабілізації української економіки.

Источник: сайт Национального Банка Украины

Ринок міжбанківських кредитів

Сьогодні ринок міжбанківських кредитів відкрився наступними котируваннями: гривня ніч — 1,5 / 3,25%; тиждень — 5/7%; місяць — 8,5 / 11,5%. По долару: ніч — 0,5 / 1,5%; тиждень — 1,1 / 2,2%; місяць — 3/5%. До закриття ставки встановилися на рівні: гривня ніч — 3/4, 5%; місяць — 8,25 / 11,25%. По долару: ніч — 0,5 / 1,25%; тиждень — 1/1, 85%

на міжбанку торги по долару США відкрилися наступними

У середу, 07 березня, на українському міжбанківському ринку ціни на американську валюту знизилися.

Так, на міжбанку торги по долару США відкрилися наступними 8,0380 / 8,0430, до 12:00 ціни впали 8,0320 / 8,0365. До закриття торгів цінові рівні досягли наступних значень 8,0265 / 8,0320.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2706 / 10, до 12:00 ціни знизилися 0,2703 / 07. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2705 / 09. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,6650 (+0,0950).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3115 / 65. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями 10,5660 / 10,5740, до 12:00 ціни пішли вниз 10,5520 / 10,5620. До закриття торгів цінові показники по EUR / UAH досягли рівня 10,5360 / 10,5470.

КУРС ВАЛЮТ

КУРС ВАЛЮТ

Курс валют — це відношення національної грошової одиниці до грошових одиниць інших країн, а також співвідношення іноземних грошових одиниць між собою, тобто ціна грошової одиниці в «вимірах» інших грошових систем та міжнародних резервних і платіжних одиниць (СДР, ЕКЮ). У сучасному значенні поняття «курс валют» оформилося в кінці 60-х-початку 70-х років минулого століття, коли розпалася Бреттон-Вудська система прив’язки національних валют до долара США, а долара — до золота. Якщо раніше будь-яка країна-учасниця МВФ, яка підписала угоду, повинна була строго встановлювати валютний паритет — курс національної валюти до золота і резервної валюти (долара) — то тепер курси валют почали формуватися ринком, а саме попитом і пропозицією на іноземні валюти всередині країни.
Кількість іноземної валюти на внутрішньому ринку залежить від обсягів експорту та імпорту, ділової та туристської міграції, розвитку інвестиційних проектів усередині держави зарубіжними компаніями і вітчизняними — за кордоном. При високому рівні експорту, в’їзного туризму і великої активності інвесторів-нерезидентів обсяг пропозиції іноземних валют зростає, що веде до зміцнення національної грошової одиниці і падіння курсу іноземних валют. Наприклад, якщо у зовнішній торгівлі певної країни переважає експорт товарів в США, американські інвестори активно розвивають бізнес у цій країні і є постійний приплив туристів з США, то курс долара в цій країні знизиться, а ФК Говерла національна валюта — зміцниться. Коли попит і пропозиція валюти досягають стабільного співвідношення, складається т.зв. фундаментальне рівновагу курсів.
Існує безліч факторів, що впливають на фундаментальне рівновагу курсів валют, які поділяють на структурні та кон’юнктурні. Структурні фактори визначають курси валют на довгострокові періоди і включають платіжний баланс держави, конкурентноздатність його продукції на світовому ринку, інфляцію, купівельну спроможність валют, монетарну політику, інвестиційний клімат і т.д. Кон’юнктурні чинники викликають тимчасові коливання курсів, зумовлені політичною ситуацією, роботою валютних ринків, діловою активністю, кризами і стихійними лихами. До них також відносять різні прогнози і чутки.
Залежно від того, які фактори роблять першорядний вплив на співвідношення валют, виділяють біржовий, офіційний і міжбанківський курс валют. Біржові курси характерні для країн з нерозвиненим валютним ринком, коли котирування валют складаються по аналізах заявок про купівлю-продаж валют на біржах, і служать для розрахунків на міжбанку та споживчому рівнях. Офіційні котирування валют встановлює центральний банк, виходячи з типу валютної системи та внутрішнього режиму курсів. Якщо курси фіксовані, котирування встановлюються формально — адміністративним шляхом. Для режиму валютного коридору характерні певні рамки для визначення курсів валют. В Україну курс валют НБУ встановлюється за його операціями купівлі-продажу валют, чинним курсом, цінової та курсової динаміки світових торговельних і фінансових ринків, а також за міжбанківським курсом валют, тобто котируваннями великих гравців міжбанківського ринку.

НБУ не змінить курс USD

НБУ не змінить курс USD

Якщо НБУ не змінить курс USD / UAH, то офіційний курс EUR / UAH буде знижений на 0.5107% до 10.7400.

Розрахунок зроблений на підставі Положення НБУ про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют і курсу банківських металів.

Алжирський динар

Алжирський динар

Алжирський динар
دينار جزائري
Держава(и): Алжир
Банкноти: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 динарів
Монети: 1/4, 1/2, 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 динарів
Літерний код: DZD
Цифровий код: 12
Валютний курс
(18.02.2010)
€1 = 99,40541 DZD
1 = 73,18596 DZD
UAH1 = 9,04149 DZD
Інша інформація
Центральний банк: Національний банк Алжиру
Веб-сайт: [1]

Алжи́рський дина́р — національна валюта Алжиру, складає 100 сантимів. Як національну валюту алжирський динар введено в обіг в 1964 році, саме ця валюта замінила алжирський франк. На данний час в обігу є банкноти номіналом в 10, 20, 100, 200, 500, 1000 динарів і монети номіналом 1/4, 1/2, 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 динарів.

Алжирський динар має статус єдиного законного платіжного засобу на території країни.

Історія

Етимологічні корені слова «динар», яким називають грошові одиниці багатьох арабських країн та колишніх частин Отаманської імперії, беруть свій початок з денарію, колишньої валюти Римської Імперії. Динарами з відповідними прикметниками іменують валюти Алжиру, Бахрейну, Іраку, Иорданії, Кувейту, Лівії, Сербії та інших країн.

Цифрові і буквенні коди валют світу

Цифрові і буквенні коди валют світу

Цифровий код валюти Літерний код валюти Назва валюти Розмінна монета валюти Дата закриття
36 AUD Австралійський долар Цент
478 MRO Агвiйя (Маврiтанія)
31 AZM Азербайджанський манат
848 AZR Азербайджанський рубль Копійка 01.12.2002
12 DZD Алжирський динар
24 AON Ангольська нова кванза 01.12.2002
20 ADP Андоррська песета
32 ARS Аргентинський песо
533 AWG Арубський гульден
4 AFA Афгані (Афганістан)
112 BYB Бiлоруський рубль Копійка
974 BYR Бiлоруський рубль Копійка
44 BSD Багамський долар
590 PAB Бальбоа (Панама)
52 BBD Барбадоський долар
764 THB Бат (Таїланд)
48 BHD Бахрейнський динар
84 BZD Белізький долар
56 BEF Бельгійський франк Сантім 01.04.2002
60 BMD Бермудський долар
68 BOB Болiвiано (Болівія)
862 VEB Болівар (Венесуела)
986 BRL Бразільський рiал
96 BND Брунейський долар
108 BIF Бурундійський франк
51 AMD Вiрменський драм
548 VUV Вату (Вануату)
844 AMR Вірменський рубль Копійка 01.12.2002
410 KRW Вон (Республіка Корея)
328 GYD Гайанський долар
332 HTG Гард (Гаїті)
324 GNF Гвiнейський франк
292 GIP Гібралтарський фунт
980 UAH Гривня Копійка
849 GER Грузинський рубль Копійка 01.12.2002
600 PYG Гуаранi (Парагвай)
270 GMD Даласі (Гамбія)
208 DKK Датська крона Ере
807 MKD Денар (Македонія)
262 DJF Джібутійський франк
784 AED Дірхем ОАЕ
678 STD Добра (Сан-Томе і Прiнсіпі)
344 HKD Долар Гонконгу
716 ZWD Долар Зiмбабве
136 KYD Долар Кайманових Островів
90 SBD Долар Соломонових Островів
840 USD Долар США Цент
255 USI Долар США по розр.з Iндiєю
780 TTD Долар Тринідаду і Тобаго
214 DOP Домініканський песо
704 VND Донг (В’єтнам)
300 GRD Драхма (Греція) 01.04.2002
954 XEU Екю 01.02.1999
132 CVE Ескудо Кабо-Верде
230 ETB Ефіопський бір
978 EUR Євро Цент
818 EGP Єгипетський фунт
886 YER Єменський ріал
392 JPY Єна Сен
985 PLN Злотий Грош
616 PLZ Злотий 01.12.2002
959 XAU Золото
998 Інвалютні рублі
356 INR Індійська рупія
368 IQD Іракський динар
364 IRR Іранський ріал
372 IEP Ірландський фунт 01.04.2002
352 ISK Ісландська крона
724 ESP Іспанська песета Сентімо 01.04.2002
380 ITL Італійська ліра Чентезімо 01.04.2002
400 JOD Йорданський динар
418 LAK Кiп (Лаоська Нар.-дем.респ)
835 KKR Казахський рубль Копійка 01.12.2002
124 CAD Канадський долар Цент
634 QAR Катарський ріал
973 AOA Кванза (Ангола)
894 ZMK Квача (Замбія)
454 MWK Квача (Малаві)
320 GTQ Кветзал (Гватемала)
404 KES Кенійський шилінг
839 KGR Киргизький рубль Копійка
598 PGK Кіна (Папуа Нова Гвінея)
196 CYP Кіпрський фунт
170 COP Колумбійський песо
174 KMF Коморський франк
977 BAM Конвертована марка(Боснiя т
976 CDF Конголезький франк
558 NIO Кордоба Оро (Нікарагуа)
188 CRC Костариканський колон
233 EEK Крона (Естонія)
192 CUP Кубинський песо
414 KWD Кувейтський динар
952 XOF КФА франк BCEAO
950 XAF КФА франк BEAC
953 XPF КФП франк
104 MMK К’ят (М’янма)
381 GEL Ларi 01.01.2003
981 GEL Ларi
428 LVL Латвійський лат
853 LVR Латвійський рубль Копійка 01.12.2002
100 BGL Лев (Болгарія)
8 ALL Лек (Албанія)
340 HNL Лемпіра (Гондурас)
694 SLL Леоне (Сьєрра-Леоне)
642 ROL Лея (Румунія)
440 LTL Литовський літ
854 LTT Литовський рубль Копійка 01.12.2002
430 LRD Ліберійський долар
422 LBP Ліванський фунт Піастр
434 LYD Лівійський динар
748 SZL Ліландженi (Свазіленд)
426 LSL Лотi (Лесото)
442 LUF Люксембурзький франк 01.04.2002
480 MUR Маврикійська рупія
450 MGF Малагасiйський франк
458 MYR Малайзійський рінгіт
470 MTL Мальтійська ліра
795 TMM Манат (Туркменістан)
246 FIM Марка (Фінляндія) 01.04.2002
504 MAD Марокканський дірхем
484 MXN Мексіканський песо
508 MZM Метiкал (Мозамбік)
498 MDL Молдовський лей
843 MDR Молдовський рубль Копійка 01.12.2002
532 ANG Нiдерл.антильський гульден
528 NLG Нiдерландський гульден Цент 01.04.2002
566 NGN Наїра (Нігерія)
232 ERN Накфа (Ерітрея)
516 NAD Намiбiйський долар
64 BTN Нгултрум (Бутан)
524 NPR Непальська рупія
280 DEM Німецька марка Пфенінг 01.04.2002
180 ZRN Новий заїр 01.12.2002
376 ILS Новий ізраїльський шекель
604 PEN Новий сол (Перу)
901 TWD Новий тайванський долар
554 NZD Новозеландський долар
578 NOK Норвезька крона Ере
512 OMR Оманський ріал
408 KPW Пiвнiчно-корейський вон
776 TOP Паанга (Тонга)
586 PKR Пакистанська рупія
964 XPD Палладiй
446 MOP Патака (Макао)
624 GWP Песо Гвінеї-Бісао
962 XPT Платина
620 PTE Португальський ескудо 01.04.2002
72 BWP Пула (Ботсвана)
997 Радянські рублі 01.12.2002
710 ZAR Ренд (Південна Африка)
116 KHR Ріел (Камбоджа)
810 RUR Російський рубль Копійка
643 RUB Російський рубль
999 RUS Російський рубль в.до 1997р Копійка
646 RWF Руандiйський франк
360 IDR Рупія (Індонезія)
144 LKR Рупія Шрі-Ланки
462 MVR Руфія (Мальдіви)
760 SYP Сiрійський фунт
222 SVC Сальвадорський колон
682 SAR Саудівський рiал
288 GHC Седі (Гана)
690 SCR Сейшельська рупія
702 SGD Сінгапурський долар Цент
703 SKK Словацька крона Таллер
417 KGS Сом (Киргизстан)
706 SOS Сомалійський шилінг
991 TJS Сомонi 01.01.2003
972 TJS Сомонi
960 XDR Спецiальнi права запозиченн
961 XAG Срiбло
736 SDD Суданський динар
218 ECS Сукре (Еквадор) 01.12.2002
740 SRG Сурiнамський гульден
951 XCD Схiднокарибський долар
626 TPE Тiморський ескудо
837 ТАДЖИКИСТАН Копійка 01.03.2004
762 TJR Таджицький рубл 01.12.2002
50 BDT Така (Бангладеш)
882 WST Тала (Самоа)
834 TZS Танзанійський шилінг
398 KZT Тенге (Казахстан)
705 SIT Толар (Словенія)
496 MNT Тугрик (Монголія)
788 TND Туніський динар
792 TRL Турецька ліра
838 TMR Туркменський рубль Копійка
800 UGX Угандiйський шилінг
836 UZR Узбецький рубль Копійка 01.12.2002
860 UZS Узбецький сум
804 UAK Український карбованець 01.12.2002
858 UYU Уругвайський песо
242 FJD Фіджійський долар
608 PHP Філіппінський песо
348 HUF Форинт (Угорщина) Грош
250 FRF Французький франк Сантім 01.04.2002
654 SHP Фунт о.Святої Єлени
826 GBP Фунт стерлінгів Новий пенс
238 FKP Фунт Фолклендських островiв
191 HRK Хорватська куна
152 CLP Чiлійський песо
203 CZK Чеська крона Грош
752 SEK Шведська крона Ере
756 CHF Швейцарський франк Сантім
40 ATS Шилінг (Австрія) Грош 01.04.2002
156 CNY Юань Женьмiнбi
890 YUN Югославський динар 01.01.2003
891 YUM Югославський динар
990 CLF Юнiдадес де фоменто
388 JMD Ямайський долар